NTT DATA Global IT Innovator

abc

ระบบการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เกี่ยวกับระบบ

ระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินทั่วโลกและทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่หรือนายหน้าซื้อขายที่ทำสัญญากับธนาคารก็จะจัดทำโดยทั่วไป End User ของผู้ใช้ระบบนีก็ได้มีการเสนอการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับผู้ใช้ทั่วไปผ่านนายหน้ารายใหญ่เหล่านี้ด้วย

ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนของผู้ใช้ระบบนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริงจำเป็นต้องเปิดเผยและผู้ซื้อขายจะยึดอัตราการแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้นๆเป็นหลัก ผู้ใช้เหล่านี้จะถูกบันทึกในแฟ้มข้อมูลเป็นรายบุคคลและจะมีการทำการขยายบริการกาซื้อขายต่อไป

การซื้อขายออนไลน์บนพอร์ทัลไซต์ไม่ได้ทำการซื้อขายเงินตราขึ้นโดยตรงแต่จะใช้เงินประกันแทนซึ่งเงินประกันนั้นจะใช้เบสเงินประกันที่มีการกำหนดจำนวนเงินไว้ในการทำการซื้อขาย เงินที่เกินมาก็จะถึอว่าเป็นเสมือนกำไรจากการซื้อขาย การที่เอนยูเซอร์จะสร้าง Account จากพอร์ทัลของลูกค้า จะมีการฝากเงินประกันที่ถูกกำหนดราคาไว้และเงินประกันที่ฝากไว้นั้นจะสามารถทำการซื้อขายได้ใน200เท่าของจำนวนเงิน ตามความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณกำไรหรือขาดทุนก็จะมีการเคลื่อนไหวในบัญชีของลูกค้าเช่นกัน

การพัฒนาสภาพแวดล้อม

  • การที่ลูกค้าจะใช้ซอฟแวร์ที่มีอยู่แล้วนั้น เราจะมีการรวบรวมโค๊ดจากลูกค้า ในกรณีที่มีการร้องของให้เปลี่ยนหรือแก้ไข เรากำลังอยู่ในระหว่างการทำการพัฒนาระบบ
  • เรามีการดำเนินงานการวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบและพัฒนาระบบ
  • ในธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้น ต้องทำการศึกษาเซอร์วิสที่ลูกค้ารายอื่นเสนอมา และทำการนำเสนอการเพิ่มเซอร์วิสใหม่
  • การที่จะเน้นการยกระดับของการบริการและการเพิ่มกำไรนั้นจะมีการเสนอให้ปรับปรุงระบบเก่าที่มีอยู่แล้ว
  • On-site Coordinator (บุคลากรที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้)มีการติดต่อสนทนากับลูกค้าและกำหนดแบบแผน
  • ทีมงานพัฒนาระบบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ODC (Offshore Development Center) บริษัทเรามีแผนรับผิดชอบในเรื่องการให้บริการและสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง
  • การวิเคราะห์ความต้องการจะปฏิบัติโดย On-site Coodinator และ Account Manager
ขนาด 105MM(ถ้ามากกว่า105MM จะย้ายไป ODC) ระยะเวลา 5.5เดือน
จำนวนทีมงาน 19คน(มากที่สุดขณะนั้น) จำนวนผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 12คน
ภาษาที่ใช้ ภาษาญี่ปุ่น โมเดลการพัฒนา (ญี่ปุ่น) กำหนดรายการความต้องการ,ทดสอบ
(อินเดีย) ออกแบบ,พัฒนา, ทดสอบหน่วย
ทคโนโลยี การพัฒนาสภาพแวดล้อม: Eclipse(JAVA、 Struts、 JMS)
DB: DB2、 My SQL
Web Server: JBOSS、 Apache Tomcat
Message Server: IBM MQ Server
Form tools: JASPER

ระบบ

AM/OSC
มีการสนับสนุนและสื่อสารกับลูกค้าโดยทั่วไป(วิเคราะห์ความต้อง,รายงานความคืบหน้า ฯลฯ)
PM(Offshore)
การจัดการกำหนดการโดยรวม,วางแผนโครงการ,บริหารความเสี่ยง,จัดการทีมงาน,จัดการตารางงาน ตรวจทานเอกสารรายละเอียดการออกแบบ,ตรวจสอบรหัส,สนับสนุนด้านเทคนิค,ควบคุมคุณภาพ,จัดการฐานข้อมูล
ผู้ควบคุมการทดสอบ (ออฟชอร์)
การสร้างเคสการทดสอบ, peer test ,ทดสอบทั่วไป
Team Structure


แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้
หมายเลขโทรศัพท์:+81-3-6280-7965 หมายเลขโทรสาร:+81-3-6280-7968